Memo Elservice AS
Industrivn 12, 1461 Lørenskog Postboks 366, 1471 Lørenskog
21 42 45 55

registrert elinstallatørNkom-ekomnettautorisasjon_1024Ansvarsrett_logo_rgb_liten

startbankboligmappa_rgb_posoer

Memo elservice as er en totalleverandør av alle typer elektriske anlegg innen nybygg, rehabilitering/ombygging og service.
Våre hovedområder er innen kontor/næringsbygg, leiligheter/boliger, produksjonsanlegg etc.

Bedriften er registrert installatør i DSB Elvirksomhetsregisteret, innehar Ekomnettautorisasjon og Sentral godkjenning innen prosjektering og utførelse av brannalarmanlegg, nødlys og ledesystemer.

Virksomheten har et godt innarbeidet HMS- og internkontrollsystem, som benyttes i alle ledd av driften. Systemet revideres og forbedres kontinuerlig.

Alle montører er fagarbeidere innen sitt område, og er utstyrt med instrumenter for utføring av forskriftsmessig sluttkontroll. Dette legges til grunn ved utarbeidelse av samsvarserklæringer.
Montørene har også håndholdte terminaler for effektiv og korrekt overføring av risikoanalyse, sluttkontroll samt arbeids- og materiellforbruk.

Vi er godkjent i StartBANK, og for boligeiere sender vi lovpålagt dokumentasjon via boligmappa.no.

Vi er også godkjent opplæringsbedrift for elektrobransjen og har til en hver tid lærlinger ansatt.

Fullverdige forsikringer har vi innen næring, ansvar entreprenør, yrkesskade, ulykke, uførepensjon, obligatorisk tjenestepensjon.